Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryon z magnetické služby- "Tři větry".O STARÝCH DUŠÍCH...

859442_417092368372699_220939535_o.jpgKRYON - „TŘI VĚTRY”

Tento živý channeling Krona byl přijat v Saskatoonu, Saskatchewanu a Calgary, Alberta, Kanada 23-24. února 2013

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané západní Kanadě.

Zdravím vás, moji drazí, já jsemc Čas mezi tím, kdy jsem k vám naposledy mluvil, a tímto okamžikem pro mě neexistuje. Je těžké vysvětlit lineárním Lidským Bytostem, jaké to je - nemít čas. Všechno se děje najednou, je divné o tom mluvit, protože ve vaší mysli vám vaše budoucnost není známa a svou minulost nemůžete znovu navštívit. Takže pro vás je vaše existence vždy v přítomnosti. Nicméně na mé straně jsme všichni ve všech třech realitách, ale my tomu říkáme teď. Tyto koncepty jsou pouhá energie, ale vy jste každé z nich přiřadili 3D lokaci.

Například, MINULOST: Minulé děje ve 3D nelze změnit, ale vzpomínky na ně ano. Takže, jestliže přepisujete svou reakci na něco, co se v minulosti stalo a změnilo VÁS to v přítomnosti, co to s vámi udělalo? Právě jste navštívili minulost a přepsali ji!

BUDOUCNOST: Říkáte, že neznáte svou budoucnost, přesto možnosti toho, co byste mohli dělat, vám jsou známé. Tím, že dnes měníte svou mysl, určitým způsobem měníte možnosti toho, co byste mohli dělat zítra. Tudíž přepisování budoucnosti je dnes proveditelné. Když si domluvíte, že zítra někam půjdete, změní vás to ve věštce, když dorazíte na domluvenou schůzku? Jestliže zrušíte na poslední chvíli setkání, změnili jste tím svou budoucnost? „Počkej chvíli, Kryone. To jsou věci, které máme pod kontrolou, takže to není to samé jako budoucnost, která je pro nás záhadou.“ Co když vám povím, že pro nás v tom není rozdíl? „Setkání“ jsou naplánovaná a nenaplánovaná v realitě, kterou ve 3D prostě nevidíte, ale jsou to pořád možnosti, které pro sebe vytváříte. My to vidíme jako celek a pomáhá nám to předat vám ten druh channelingu, který dostanete v tomto záznamu. Chceme jej pojmenovat Tři Větry.

Mnohé z těchto informací byly předávány po částech po mnoho let. Avšak nyní jsme to všechno spojili dohromady. Slyšeli jste některé výrazy a my jsme je zmínili již dříve, a nyní je chceme položit jako koberec, který bude obsahovat mnoho odpovědí, a možná i několik sporných bodů. Některé z těchto věcí nemusí souhlasit s tím, co jste možná slyšeli od jiných, a zde vstupuje do hry vaše božská schopnost rozlišení, protože vaše intuice by teď měla být použita, aby bylo vidět, zda tyto věci, které se vám chystám sdělit, dávají smysl nebo ne. Můžete začít používat něco, co bych teď nazval duchovní logikou.

Lidská duše

Za prvé, Lidská Bytost a její duše jsou pro nás jedním. V naší realitě se nikdy neoddělují a jsou na mnoha místech současně. Ale pro vaše pochopení a pro tuto lekci předpokládejme, že duše bude pouze na čtyřech místech najednou. Ty tři větry jsou tři ze čtyř a dalším místem, kde vaše duše sídlí, je domov. Ten je tam, kde jsem já, moji drazí, a neříkáme mu vítr, protože když jste doma, tak tam žádný vítr nefouká. Není tu žádný krok pro a proti a ani nic, co by tlačilo nebo táhlo. Je to velice obtížné, ne-li nemožné, popsat něco, co je vám tak blízko, a přece to zůstává skryto. Domov není jeden z větrů, protože je to místo, kde vždy jste.

Je ve vás část Boha, a přesto to, jaké to je být na mé straně závoje, vám zůstane skryto, dokud budete Lidmi. Musí to tak být, protože zkouška energie, na které jako Lidé pracujete, musí zůstat v určitém druhu reality a vědomí, abyste mohli existovat na planetě a pracovat na skládačce. Ale když jste doma, není žádný vítr. Domov je místem, kde jste, když nejste v jednom z větrů. Domov je váš přirozený „Božský stav“.

Jak Lidé „vidí” Boha

Jste součástí polévky Boha, která má nespočetně součásti (ingredience), a přece vše je jedním. Ta pravá podstata propletence /entanglementu [fyzikální termín popisující kvantový atribut, kde věci jsou uzamčeny do jediné reality bez ohledu na vzdálenost] je Božím atributem. Když jste v kontaktu s vaším Vyšším Já, jste v kontaktu se všemi vašimi součástmi. Někdy si Lidé myslí, že dostávají poselství od Andělů, a tito andělé dostávají poselství od jiných andělů a tak dále. Lidé vidí hierarchii autority ve všem, protože v jejich vlastní realitě to tak platí. Ale s Bohem nic takového neexistuje, protože Boží moudrost je jedinečná, je vždy tou stejnou moudrostí a je plně přítomna vždy a všude. Pravda je pravdou, a protože v sobě máte kus Boha, uvědomujete si absolutní pravdu spolu s tím, jak se duchovně probouzíte. Proto můžete vzít probuzenou Lidskou Bytost z jiné části světa, která je pro vás cizí, mluví jiným jazykem, který není vaším, a hledat tu stejnou pravdu. Bůh ve vašem nitru je stejný, jako je ten jejich.

V této lekci vzdáváme hold vaší intuici, té části vaší mysli, která poznává použití duchovní logiky. Někteří z vás možná odhalí, o čem to vlastně mluvíme, až budeme mluvit o Třech Větrech.

Tři Větry

Lidská Bytosti, v Lidském životě není nic, co by bylo tak uctíváno, jako Tři Větry. Představují jeden ze tří stavů, ve kterém se Lidé vždy nacházejí. Dva z nich jsou krátké a jeden je dlouhý. Jsou to Vítr Zrození, Vítr Existence a Vítr Přechodu. Vašimi slovy byste to nazvali zrozením, životem a smrtí. My tato slova nepoužíváme, protože jsou ovlivněna 3D realitou, která je často vaším jediným viděním pravdy.

Vítr Zrození

Vítr Zrození se liší od skutečné fyzické události, které říkáte narození. Pro nás jste Větrem Zrození VY těsně před tím, než vstoupíte [poprvé se nadechnete]. V každém „větru“ chceme začít rozpuštěním falešných představ a tím, že vám předáme zkušenost pravdy. Proto nám dovolte probrat toho co možná nejvíce a začít s energií Větru Zrození.

Představte si sami sebe jako součást celku, jako součást milujícího elementu Vesmíru a součást Boží moudrosti. Jste připraveni na návrat na svou planetu, ale nemáte Lidskou mysl. Co v tom má prsty? Jaké energie se motají kolem, které vás přivedou na toto místo? Kdo dokáže být ve Větru Zrození a je v tom nějaký systém?

Tyto věci se těžko popisují, protože nejsou lineární. Pochopte, že vy si uvědomujete pouze lineární věci, protože to je vaše realita. Vaše 3D realita, ve které zde sedíte a čtete, si uvědomuje pouze jeden osamocený život na Zemi. Ale v tomto kvantovém Větru Zrození vás vidíme, jak stojíte nad propastí jiné reality, a navracíte se po mnoha životech zpátky na planetu [mluvíme teď o Starých Duších]. Protože když tam stojíte, chystáte se znovu určitým způsobem spojit jako Lidská Bytost s planetární energií. „Vítr“ 3D reality, do které se chystáte vstoupit, fouká s velkou silou proti vám. Vypadáte, jako byste se do ní „nakláněli“, když vám říkáme svá poslední láskyplná slova. Chystáte se odpojit od reality Ducha, ochotně se vzdáváte své paměti na to všechno a vracíte se zpátky na Zemi. Jaká to úžasná doba!

Které atributy nebo „pravidla“ má vaše opětovné spojení s lidstvem? Za prvé, dovolte mi, abych vám sdělil, které to nejsou, protože tolik z nich je špatně chápáno. První věcí, kterou byste měli vědět je, že Lidská Bytost je naprosto jedinečná. Na této planetě přicházejících a odcházejících posvátných duší mají všichni Lidé božskou část, které říkáme Vyšší Já. 3D struktura DNA všech Lidí a potenciály uvnitř jsou stejné. Jedinou věcí, kterou se od sebe navzájem liší, je kvantová část DNA – energie Akášických Záznamů.

Síla Akáši

Akášické Záznamy v sobě nesou schopnost a potenciál obrovské energie, v závislosti na tom, co Člověk dělal v minulých životech. Pokud byl probuzen pro duchovní možnosti již dříve, potom je zde více energie než kdyby tomu tak nebylo. Tudíž, možnost tvoření osvícené Staré Duše je doslova dostupná ve Větru Zrození, protože se to týká předchozích znalostí a zkušeností a toho, co jste udělali na planetě před tím. Týká se to toho, kým jste byli, co jste udělali a zda jste se vůbec probudili pro skládání světelné skládačky nebo ne, jestli se vracíte nebo jestli je to poprvé.

Proto Akášický Záznam není pouhým záznamem toho, kolikrát jste zde byli, ale spíše se jedná o to, kolik duchovních znalostí a životních zkušeností jste probudili během celé své planetární existence. Akáša je posvátná knihovna, kterou naplňujete a nesete skrze každý život a potom do dalšího. Přidáváte do něj pokaždé, když přijdete a chodíte po planetě a to pomáhá rozvíjet a měnit to, o čem by mohl být váš další život. Vzpomeňte si na axiom, který jsme vám předali minule: Nikdy se nebudete muset vrátit v méně vědomém stavu. Jakmile otevřete metaforu „duchovní Akášické nádoby“ bude dostupné všechno duchovní učení ze všech životů, všechno završené učení.

Vaše biologie nepochází všechna ze Země

Duše Lidské Bytosti je částí Boha a je na planetě jedinečná. Avšak, biologicky Člověk není pozemským tvorem. A vaše jedinečná Lidská chemie to dokazuje, protože máte „sloučenou DNA“, která tvoří 23 párů chromozomů na rozdíl od zbývající pozemské biologie. Vy jste se NEVYVINULI ze Země!

Lidský druh tak, jak jej vidíte dnes, není Lidským druhem z doby před 200 000 lety. Takže vaše první představa je, že vaše celá fyzická existence není jako „nějaký tvor z vaší planety“, i přes to, co vám řeknou biologové. Existovala pomoc na vaší cestě s „probouzením do Světla a Tmy“ ve vaší DNA. Dokonce i ta nejprimitivnější náboženství vám tuto událost popisují jako božský „příběh stvoření“ společný pro celé lidstvo. Člověk, kterým jste dnes, je ve Vesmíru jedinečný a má úžasnou tvořivou sílu, právě takovou, o které vám vyprávěli všichni pozemští Mistři.

Živočišný systém

Zvířata mají svůj vlastní druh energie a některá z nich dokonce mají vlastní druh zvířecí duchovní skupiny. Zvířata jsou na planetě z několika důvodů a my jsme vám o tom říkali už dříve. Avšak všechna jsou na planetě jako součást rovnováhy Gaii a mnohé jako přátelé lidí. Nesou v sobě životní energii pro Zemi a někdy jsou zde kvůli lásce.

Jisté druhy zvířat mají zvířecí duši a inkarnují se v rámci své vlastní skupiny, ale vždy ve službě lidstvu. Jejich vlastní duchovní skupina přichází zpět opět jako zvířata – pouze zvířata. Nepřekračují duchovní bariéru do bytí Vyššího Já. Zvířata se nevyvíjejí do Lidských Bytostí. Ale Lidé si velmi snadno myslí, že tomu tak je, protože toto je způsob, jakým Lidská mysl vždy fungovala. Podle vašeho názoru se posunujete na vyšší úroveň a tím se stáváte lepšími. Tudíž ti, kdo by se podívali na schéma života, by asi řekli? „Nějaká duše začala jako zvířecí a potom se vypracovala, až se stala Lidskou.“ Ale to není ten případ a nikdy nebyl, moji drazí. Lidská Bytost má nádherné Vyšší Já, které je duchovním středem Božské energie.

Lidský duchovní systém

Skládačka vašeho života se týká toho, kolik z této pravdy, že jste součástí Stvořitele, dokážete přijmout. Jak dalece dokážete otevřít kvantové dveře, abyste spatřili pravdu, dokud jste naživu? Tento jediný atribut podmiňuje to, jak osvícení se během života stanete. Poslouchejte. Není to o tom, kolik vědomostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale jak moc sami sobě dovolíte jí uvěřit. Existuje mnoho Starých Duší na této planetě, které mají ohromné množství duchovního učení a přece se v tomto bodě během svého života nechtějí dotknout „duchovní nádoby“ ve svém nitru. Toto je svobodná volba Lidské Bytosti, o které mluvíme.

Je zde ohromné plánování, které se odehrává ve Větru Zrození. Co jste završili během minulých životů, pokud vůbec něco? Kým jste byli a co jste dělali? Jaké energie jste nastartovali a které nebyly završeny, že jste si přáli pokračovat? V jaké duchovní skupině jste byli? Kdo byli vaši rodiče? Uzavřeli jste konkrétní duchovní dohodu, že se stanete jejich vnoučaty? Toto je mnohem běžnější než si myslíte! Existuje tolik věcí, které vstupují do plánování „vstupní energie“ vašeho života, a možnost každého života je jiná a jedinečná. Plánování provádíte vy, na mé straně závoje, když máte „Boží mysl“.

Lidé nemají rádi skutečnost, že neexistuje žádný obecně použitelný manuál duchovních instrukcí, který by uváděl: „Tady je to, co se děje a tady je to, co dělat.“ Poslouchejte moji drazí, lidstvo je hodně daleko nad tím! Jsou všechny vaše děti stejné? Pasují knihy o tom, jak vychovávat děti vždycky i na vaše dítě? Odpověď zní ne, protože každá duše je naprosto jedinečná. Ale Lidé si stále přejí seznam toho, co mají a nemají dělat, jako by každá duše nějakým způsobem vycházela z nějakého duchovního stroje, který je udělal všechny stejné. Ne. Naopak, duch přijímá každou duši s jedinečnou volbou a ohromnou různorodostí výběru energie.

Slavní umělci

Existují určité atributy, které na planetě Lidé obdrží, a my je nazýváme atributy kreativců. Jsou to téměř kvantové atributy, a může to trvat několik životů, než jsou naplněny. To, co se často stává takovým kreativcům je, že procházejí sériemi životů, jako kdyby byly jediným, aby dokončili svůj kreativní cyklus. Slavní malíři se vrátí a první věcí, kterou chtějí udělat, je, že popadnou štětec a pokračují v tom, co dělali předtím. Slavní skladatelé, básníci a sochaři se vrátí a prostě budou pokračovat! Je to tak zřejmé, a vy to přesto ve své vědě popíráte.

Kreativci (tvůrci) se liší od ostatních, a jejich skládanka je o tom, přinést planetě ty největší poklady umění skrze propojené série životů, a přesto se osobně snaží vyřešit hádanku „co cenného nesou ve svém nitru, ale nikdo o tom neví“. Jestli jste si všimli, tak většina velkých umělců, kteří kdy žili a jsou dnes zde, nese své břímě, které je snadno identifikovatelné jako „nedostatek sebeúcty“. Vidíte to nastavení? Je to zralé na osobní odhalení, že? Vidíte Člověka, jak stojí ve Větru Zrození, připraven pokračovat v tom, co minule pouze započal? S „Boží myslí“, se objevuje i úsměv na jejich tvářích, když slyší hudbu, kterou složí, protože je s nimi, když dorazí.

Když stojíte ve Větru Zrození, jste kompletně a naprosto jedinečné stvoření s nekompletní energií. Trvá to déle než jeden krátký pozemský život vytvořit Lidské atributy, které dospívají. Dokonce ne-tvůrci [většina z vás] má rodokmen začínající něco, co nikdy nebylo úplně kompletní. Někdy to je v rámci vztahů. Někdy to je učení se nebo vyučování. Staré Duše zvládají toto přicházení a odcházení velmi dobře a často začínají tam, kde skončily, protože ony pomalu mění planetu již svou pouhou přítomností. Stará Duše „zasévá semena Světla na koberec lineárního času, aniž ví, že bude také sklízet tyto právě dozrálé plody moudrosti, až se vrátí v následujícím životě“.

Tudíž, moji drazí, vy nedorazíte jako nepopsaný list, ale to už musíte vědět, ne? Stará Duše to cítí. Jediní, kteří dorazí naprosto čistí, jsou jen nováčci [ti, co přijdou poprvé] a my o tom budeme mluvit v příštím větru. Ale toto je prostor Starých Duší, které právě teď čtou a poslouchají. Každý z vás je zde s duchovní nádobou, která je naplněna zkušenostmi ze života na Zemi a někdy dokonce i atributem „probuzení k vašemu vlastnímu mistrovství“.

Čtenáři Akáši

Jsou tací, kteří dokážou číst vaši Akášu. Ale na rozdíl od lineární kartotékové skříně, nedokážou přečíst běh života lineárním způsobem. Místo toho budou číst ty energetické životy, které nějak vyčnívají z řady, ty, které mají pro vás důležitost. Jsou to životy, ve kterých jste něco završili nebo možná (a to je horší) nezavršili. Existují životy, kde se dějí dramatické věci jako je brzká smrt, ztráta dětí nebo válečné zkušenosti. To vše je založeno na energii a možnostech. Uslyšíte to znovu, protože je to důležité.

Stojíte ve Větru Zrození a chystáte se vrátit zpět na planetu. Jsou na vás položeny potenciály a předpoklady založené na vaší minulé zkušenosti a otisku toho „kdo jste“. Vracíte se zpět jako součást duchovní rodiny Země, což je to, co dělá vaše duchovní skupina. Kde budete? Jakého budete pohlaví? To nejtěžší je pro mě popsat vám, že plánování není lineární a není to něco, co byste mohli vidět na logickém finančním tabulkovém procesoru. Je to energie založená a velmi často ovlivňovaná ostatními. Je to tudíž také podmíněno rodinou.

Jestliže jste se v minulém životě probudili k duchovní pravdě, existuje silná pravděpodobnost, že to výrazně změní váš příští život. Proto Stará Duše půjde na jiné místo, než by možná šla mladá duše. To všechno je naplánováno ještě před Větrem Zrození a vy jste na to připraveni. Opravdu jste. Poslouchejte: Žádná Lidská duše nepřichází na tuto planetu nerada nebo za trest. Možná byste se měli toto prohlášení naučit nazpaměť!

Ta největší změna…

Stará Duše, těsně před tím, než přijdeš zpátky na planetu, energie ve Větru Zrození je naprosto odlišná, kvůli tomu, co se stalo v uplynulých 20 letech. V této nové energii předcházející roku 2013, se Stará Duše, která se vrací zpět s duchovní knihovnou naplněnou duchovními úkoly, cítí v tomto procesu pohodlně. Intuitivně si plně uvědomuje, čím prošla. Slyšeli jste? To se liší od toho, co bylo dříve! Toto je výsledek všeho, co se stalo v těchto několika minulých letech. A jste to vy, kdo změnil pravidla!

Stará Duše nehodlá podléhat některým energiím, které tlačí a táhnou mladší duši. Stará Duše se rozhodla jako součást plánování, že bude dělat to, co nemohla dělat dříve v rámci starší energie. To je možné jen proto, že teď může naplánovat, že svou duchovní nádobu otevře intuitivně už na začátku nového života. Stará Duše teď může dokonce vědět a plánovat ještě před koncem svého současného života, protože již během současného života intuitivně poznala svůj příští život. Toto je ten rozdíl, moji drazí. To je začátek „intuitivní duchovní logiky.“

V předcházejících channelinzích jsme vám řekli o některých zajímavých rozdílech mezi novými Lidmi a těmi, jako jste vy, kteří jste se narodili do starší energie. Řekli jsme vám, že kvantová DNA změní to, co jste vytvořili tím, že žijete po mnoho životů a probouzíte se k osvícení a vědění - umožní vám teď stát se velmi odlišným dítětem ve vašem příštím životě. Bude to dítě, které si pamatuje jak číst, místo toho, aby se učilo, jak má číst; dítě, které umí chodit dříve a mluvit dříve, protože si pamatuje, jak to má dělat. Je to proto, že most v DNA začíná být kompletní mezi tím, co bylo a mezi tím, co je. To znamená, že DNA se začíná kvantově měnit do svého původního stavu bytí, ve kterém funguje mnohem lépe. Nejprve to uvidíte na dětech a, moji drazí, nečekejte, že to spatříte pod mikroskopem. Místo toho se budete muset zeptat sociologů, aby se něco z toho prokázalo, protože to bude viditelné nejprve v podobě změny v lidském chování.

Proto Staré Duše přijdou a nebudou muset začínat a učit se vše znovu od začátku. Místo toho přijdou s intuitivní úplnou nahrávkou zkušeností z minulého života. Jakmile se vyvine jejich mozek, mohou si dokonce i pamatovat, kdo jsou [Staré Duše, které zde již byly]. To je příslib nové energie. Zejména po roce 2013. Uvidíte změny u svých dětí a vnoučat, jak budou přicházet a vyrůstat. Stigma planety, která by měla být zničena válkou či Bohem, už nebude součástí energie těch, co přijdou. Ponesou příslib planety vstupující do nových nezmapovaných oblastí kvantových objevů. Budou potřebovat celou novou sadu nástrojů.

Kdo tím prošel?

Vy všichni jste se zúčastnili tohoto větru. Každý v této místnosti se toho zúčastnil. Stáli jste zde se znalostí toho, co jsou to životní lekce a jaké jsou další možnosti díky tomu, co se stalo v předchozích životech. To nebyly žádné chyby, moji drazí. Byly to výsledky možností a plánů, které jste vytvořili pro svou vlastní duši.

Zde v této místnosti není žádný nováček [bude vysvětleno]. Avšak ne všichni z vás, kteří posloucháte a čtete, jsou Staré Duše v klasickém smyslu slova – duše, které zde byly již stokrát (a vícekrát). Ale vy jste zde byli už předtím, a to vás řadí mezi ty, co tímto procesem prošli mnohokrát. To je to, co vás přimělo zajímat se o tento materiál. Pomysleli jste na to? Avšak v porozumění těchto vědomostí je mezi vámi velká různorodost. Je to mezi vámi pojímáno velmi rozdílně. Někteří to prospí a jíní se tím duchovně probudí [Kryon se směje]. To závisí na tom, kde se nacházíte na vaší plánované cestě. A znovu opakuji, že každá cesta je jedinečná.

Vítr Existence

Dorazili jsme nyní k Větru Existence. To je to, čemu říkáte život. Dovolte nám předat vám několik atributů. Za prvé, bez ohledu na to, co vám bylo řečeno duchovní autoritou, vy zde nejste za trest. Nejste zde, abyste byli zkoušeni. Někdy nazýváme váš život zkouškou, ale jedná se o zkoušku energie, ne vás! Gaia potom měří energii planety a předává výsledky do samotné struktury času a existence – Velkému Centrálnímu Slunci. Je to měření vibrací Země prostřednictvím Krystalické Mřížky, která hraje roli v mnohem větším scénáři, o kterém jsme moc nemluvili.

Proto se ta zkouška týká toho, zda Lidé mohou změnit pozemské měření svým vědomím. To je ta zkouška. A opakuji, Lidé zde nejsou proto, aby byli zkoušeni, ale spíše jste zde jako rodina. Most mezi Větrem Zrození a Větrem Existence není křehký. Vyroste tam, kde odstraníte všechno to, co víte o pravdě a při příchodu to vymažete. Když vstoupíte do Větru Zrození, už si neuvědomujete, že jste součástí Vesmíru. Už neexistuje spojení s vědomím samotného Boha. Nepamatujete si, odkud jste přišli nebo čím jste prošli.

Novější energie vás teď probudila do intuitivních možností rozpomenutí se na tyto pravdy. Jsou ve vaší Akáše, ale dostupné jsou pouze skrze záměr. Jak jsme naznačili, některé Staré Duše se nutně nemusí probudit vůbec! Někdy Stará Duše, která měla velmi těžký a složitý předchozí život, proletí tímto současným životem jako by byla na dovolené od duchovních věcí a nikdy netvrdí, že se o ně zajímá. Ale, moji drazí, vy víte, kdo jsou, když se s nimi setkáte a můžete jim to poznat na očích. Někteří z vás s nimi dokonce uzavřeli manželství! Nemusí být zde na setkání, ale toto je energie právě té věci, která vás původně přitahovala.

Úkol Staré Duše

Moji drazí, musíte pochopit jedinečnost života. To je důvodem, proč říkáme, že neexistují žádná pravidla, která říkají, že se nějak musíte probudit, abyste pomohli planetě nebo že musíte vysílat Světlo, zatímco jste zde. Jednoduše neexistuje nic, co byste museli, protože systém je komplexní a dává různé možnosti. Tentokrát jsou zde někteří proto, aby nesli energii toho, kdo jsou a kde jsou. Příště budou pracovat, ale teď právě drží místo. Někteří z vás mají právě tyto atributy a pro planetu je to nezbytné a potřebné. Jako v nějaké duchovní štafetě nesou někteří štafetový kolík svižně a někteří sedí a pozorují, ale všichni jsou součástí závodu.

Některé Staré Duše jen tak nesou energii, aniž si vůbec uvědomují nějakou metafyzickou cestu. Takže by se dalo říci, že je to rekalibrace nebo omlazení Staré Duše. Avšak, někteří z vás můžou říci: „Nejsem si jistý, že to chci. Vypadá to jako plýtvání životem Staré Duše – 80 let nebo více!“ Moji drazí, je to plýtvání časem, když jedete na tři týdny na dovolenou? Ne. Často se vracíte odpočati a připraveni pracovat! Je to komplexní a vy se díváte na věci ve světle „života“. Ale pro nás je to jednoduše uplynulý den. Všechno je to o načasování. Proto si nedělejte hlavu s tím, co funguje a co není založeno na vašich „existenčních hodinách“.

Staré Duše budou mít na planetu v této nové energii největší vliv. Ti, kteří zde byli nejčastěji, budou vědět lépe než kdykoliv dříve, co dělat, za podmínek, které nalezli při svém příchodu.

Kategorie Větru Existence: Noví a Učící se

NOVÍ: Nováčci přicházejí stále. Musí, protože planeta expanduje geometrickou řadou [růst populace]. Takže logicky, chápete, že sem neustále přicházejí nové duše? Je to zřejmé. Ale vy můžete rozeznat nováčky během minuty, když s nimi začnete mluvit. Řeknete A, a oni slyší B. Vy je požádáte, aby šli doleva, a oni půjdou doprava. Nemají vůbec žádnou představu o tom, jak to funguje mezi Lidmi. Oni doopravdy nechápou, jestli je něco dobré nebo špatné. Přiměřenost chování je tajemství – a často se to ukazuje.

Nevědí, jak život obecně funguje. Budete si překvapeně ťukat na čelo, protože nebudete moci věřit, že by někdo takový mohl existovat! Oni jsou noví. Neznají lidskou povahu. Mohou být snadno podvedeni jinou Lidskou Bytostí, která je chce podvést. A opět si budete ťukat na čelo a pomyslíte se: „Copak právě dorazili?“ Ano, přesně tak.

Jsou ve všech směrech neuvěřitelně naivní a vy to vidíte. Každý z nich se bude muset mnohokrát vrátit předtím, než začne chápat celý proces toho, jak život funguje, proto je jich zde vždy docela velké množství. Nenajdete je na setkáních jako je toto, ale spíše se zdržují mimo shromáždění, která učí „jak Lidé fungují“. Mnozí z nich se natahují na psychologovu pohovku, aby zjistili více o sobě samém a kupodivu, mnozí dokonce skončí sami jako psychologové! Je to proto, že lidská povaha je pro ně takové mystérium, které musí vyřešit, že si jsou plně vědomi, jak moc potřebují pomoc, takže se stávají pomocníky pro ostatní nováčky.

UČÍCÍ SE: V průběhu několika životů mnozí dorazí v určitém stavu, kde je přítomno intuitivní uvědomění si toho, jak věci na planetě chodí. Dostaví se lepší emoční rovnováha a potom se takový Člověk stává žákem, který začíná sbírat duchovní vědomosti.

Žáci jsou jasná kategorie. Jsou to ti, kteří jsou potencionálními probuzenými, protože mají potenciál přijít na místo jako je toto, slyšet pravdu, rozeznat ji nebo ne, a odejít. Jestliže necítí, že je to něco, co je jim blízké, znamená to jen tolik, že nebylo správné načasování. A znovu opakuji, pamatujete se na axiom o návratu do méně vědomého stavu? Není to možné. Takže i kdybyste s něčím nesouhlasili nebo se něčím neřídili, neznamená to, že to zapomenete. Dnešní pošetilost se může stát zítřejší moudrostí. Záleží pouze na vašem vnímání.

Načasování je vše. Můj partner se mnohokrát ptal: „Kryone, proč jsem se musel probudit k pravdě v polovině mých 40. let? Bylo by to mnohem více efektivní, kdyby se to stalo v mých 30 letech!“ Odpověděl jsem, že je to všechno o načasování. Má to co dělat s jeho umístěním do věku, ve kterém potřebuje být, aby dělal to, co dělá dnes a také to, co chce dělat příště. Dostanu se k tomu.

A tak, moji drazí, ti, kdo přede mnou sedí na židlích, a ti, kdo čtou, jsou všichni v žákovské kategorii. Často jsou starší duše a ti, kteří se probudili pro duchovní otázky. Cítí, co se děje na planetě a chtějí vědět více. Nově si uvědomují, že energie se mění a že je Země potřebuje. Také vědí, že každá cesta je jiná, proto sedí v této místnosti nebo čtou tento přepis s tímto na mysli.

Toto je způsob, jakým to funguje, Staré Duše. Někteří z vás se probudili k duchovní pravdě “vnitřního Stvořitele” mnohokrát. Vaše knihovna je plná duchovních úkolů. Někteří z vás se právě probudili v tomto životě a uvědomují si, že jsou Staré Duše. A protože jste všichni zde a posloucháte a čtete, nabídnu vám rozptýlení. Je to složitost, kterou jste nečekali, týká se nové energie.

Pokročilý komplexní kvantový atribut

Možná je to složité, ale někteří z vás jsou na to připraveni. Tato myšlenka je pro některé zde intuitivní, protože jde o duchovní logiku. Zmíním to pouze krátce, protože jsem vám to předal již dříve a potřebuje to být zahrnuto, aby byly větry vysvětleny tak komplexně, jak je to jen možné.

Jak jsem vám už řekl, ve vašem nitru existuje knihovna Akáši. To znamená, že tam je uložena Pravda, kterou můžete získat, a která je univerzální. Ale velmi lineárním způsobem také rozumíte, že můžete mít ve své Akášické knihovně to, co jste nasbírali během vašich životů na Zemi. Je to pravda nebo lež? Mluvili jsme o tom v tomto novém roce 2013 již dříve. Odpověď zní, že to závisí na tom, jak moc kvantovými se stanete.

Je to velmi obtížné, ale teď se pustím do předmětu, který je naprosto nelineární; proto dobře poslouchejte. Pokud je to pravda, drahé Lidské Bytosti, že jste byli zasazeni vzestoupenou rasou z jiné části galaxie [Plejáďany], potom to znamená, že máte část jejich DNA! Všechno, co věděli oni, je ve vaší DNA – a vy víte, kam tím mířím, že? To znamená, že se můžete probudit k větší pravdě, ale jde o pravdu, která není založena na pozemské zkušenosti. Dostala se tam z toho, co vám předali oni. To jde daleko za to, co jsme vás učili o vaší Akáše a zavádí pojem duchovní kvantové Akáši.

Budou tací, kteří se zeptají: „Dobrá tedy, my s tím tedy přijdeme, že? Mají to dokonce i nováčci? Proč si to tedy také nepamatujeme?“ Odpověď zní: V nové energii [po roce 2013] budou existovat lidé, kteří začnou používat to, čemu říkáme „kvantové Akášické nástroje“. Bude to zahrnovat myšlenku na „dolování Akáši“ [atribut, který jsme vám předali už dříve] a také myšlenku „kvantového Akášického dědictví“, což bude začátek rozpomenutí se na původní vědění galaktických předků. To může nakonec vést ke kvantovým objevům na planetě. Až se Lidé stanou ve své evoluci kvantovějšími, začnou sbírat tyto nové nástroje. Má to co dělat s DNA a my jsme o tom již mnohokrát hovořili. To je „rozpomenutí se“. Ale tyto věci se začnou dít jen Starým Duším mezi vámi, protože se to děje pouze po plném uvědomění si „Boha uvnitř“.

Karma
Co má s tím vším společného karma? Žák, který prošel stavem “příchodu na Zemi” teď má něco, čemu se říká karma, a práce s tím vyžaduje velkou energii. Proto nám dovolte, abychom vysvětlili, o co jde.

Karma je “neukončená energie rodinné skupiny”, která pokračuje z jednoho života do druhého. Tlačí a táhne vás životem a nemá nic společného s předurčením. Místo toho se zcela týká predispozice. Máte-li kolem sebe hodně karmické energie, potom máte dispozice pohybovat se za určitých daných podmínek doleva nebo doprava. To je založeno na energiích z minulosti a většinou i na mezilidském vzájemném působení.

Tuto informaci jsme vám předali již v roce 1993 v Kryonově Knize Jedna Konec Času. Řekli jsme vám, že Staré Duše teď mají svolení zahodit energii karmy a řídit si svou cestu životem sami, spolu-vytvářet energii toho, co chtějí, namísto toho, aby bojovaly s minulostí. Neustále vám říkáme, že karma je starý systém učení, a že vy jste jej již překonali.

Karmickou energii ještě stále potřebují ti žáci, kteří nejsou připraveni se jí vzdát a potřebují procházet lekcemi na ní založenými. Karma není dostupná nováčkům [těm, co přišli poprvé], protože přicházející nová duše nemá žádnou minulou energii, ze které by se měla vyvléknout. Mimochodem, to je i důvod, proč jsou neinformovaní! Ale když přijdou podruhé nebo potřetí, začnou tvořit svou vlastní karmu z energie běžného života, která je potom nutí dělat určité věci v tom příštím.

Jakmile jednou Stará Duše odhodí karmu, znamená to, že ji dokonale oddělila a příště tam již také nebude. A opakuji, zde je kvantový atribut, který říká: „Co vytvoříte v rámci modelování své duchovní DNA dnes, zůstává navždy. Nemusí to být provedeno opět v příštím životě.“ A opakuji, toto není předurčení, ale vězte, že co uděláte v tomto životě, modeluje ten příští a v této nové energii to je velmi hluboké, Staré Duše!

Smlouvy

Chci s vámi mluvit o smlouvách. To pravé slovo je nedorozumění. Myslíte, že jste uzavřeli duchovní smlouvu něco udělat na Zemi? Někteří z vás dorazí na planetu a pomyslí si: „Jsem tady, abych dělal, co se ode mě čeká v tomto městě, protože to je moje smlouva.“ A tak zatímco zdánlivě plníte svou smlouvu, co uděláte, když přijde jiná osoba s lepší nabídkou, ale budete se muset přesunout do jiného města? Mohla by to být duchovní nabídka, která by vás dostala na mnohem lepší místo, kde budete moci pomáhat lidem. Ach ne! Tady je velká hádanka. Co se stane s vaší duchovní smlouvou?

Jedna vaše část vás táhne směrem k: “Musím zůstat tady a dělat to, proč jsem přišel.” Ta druhá vaše část je drásána nerozhodností. Nakonec se vzchopíte a řeknete: „Moje smlouva je, že musím zůstat tady a dělat svou práci. Ať se děje cokoliv, splním svou smlouvu s Bohem.“

Dovolte mi, abych vám řekl jedno slovo, které si zapamatujte – nesmysl! Vaše smlouva je psána neviditelným inkoustem! Poslouchejte, Staré Duše: Každý jednotlivý den vašeho života představuje přepsatelnou duchovní cestu. Věděli jste to? Toto je podstata spolu-tvoření. Jediná smlouva, kterou jste uzavřeli, je být zde a to se naplňuje, když toto čtete. Proto uchopte duchovní pero a napište každý den, co potřebujete. Jestliže se dostaví synchronicita a zavede vás do jiné oblasti, dívejte se na to, jak to je – je to něco, o co jste žádali! Vnímejte pravdivost toho, když se to děje. Poddejte se svému intuitivnímu pocitu a napište novou smlouvu na každý den, která může zítra, až ji přepíšete do něčeho ještě lepšího, zase zmizet.

Staré Duše, nikdy jste neměli takovou příležitost, jako je tato. V této nové energii můžete měnit Vítr Existence, abyste dosáhli toho, co potřebujete. V těchto několika letech na této planetě kolektivně rozhodnete množství věcí. Skrze velmi pomalé oslabování staré energie, která umírá, se dostanete do vedení.

Nastane větší integrita a budou ji tvořit Staré Duše. Někdy budou zastoupeny v mladých tělech, která se rychle probouzejí. Ten nejlepší plán toho, o čem Země je, začne nabírat tvar. Vzniknou nová spojenectví národů. Mnoho hranic padne a vlády začnou chápat nový princip jednoty, který byl před tím na planetě nevídaný. Nakonec budou zaseta semena skutečného míru na Zemi. Dokonce i Dálný Východ zažije posun.

Řekl jsem to už dříve. Přijdou další generace, které se ohlédnou zpět, a pojmenují všechno před rokem 2012 jako „Barbarskou Éru.“ Spatříte civilizaci tak, jak začala v roce 2013. To je příslib reálného demarkačního bodu, který přijde v průběhu tří generací. Přemýšlejte o tom. Lidská historie se vždy točila kolem války a dobývání. Avšak vy začínáte zahýbat za roh. Protože stará energie pomalu odumírá, přežití bude vnímáno jako jednota a spolupráce. Už se to stalo na planetě dříve, všimli jste si toho?

Tím Větrem Existence jste vy, pracující na skládačce, Staré Duše, a nejste svazováni karmou ani smlouvou. Naopak, jste v manifestačním nastavení. Možná se vám to nelíbí, ale dejte tomu šanci. Řekli jsme to už dříve: Když začnete vystupovat z nastavení pro přežití a přestanete se strachovat nad každou jednotlivostí, nakonec doputujete do manifestačního nastavení. Strachovací nastavení je něco, co se učili vaši rodiče. Vy jste to zdědili, ale není to nic, co dělají osvícené bytosti. Ty namísto toho dávají najevo své potřeby a nedělají si starosti s tím, co nemají, protože to, co potřebují, k nim přichází, když to potřebují, skrze proces synchronicity – osvíceného konceptu, který dává důvěryhodnost vnitřní božské moudrosti.

Vítr Přechodu (Tranzitu)

Posledním větrem je Vítr Přechodu. Vy mu říkáte smrt. Co vám mohu o něm říci nového, co byste už nevěděli? No, myslím, že vám toho můžu říci hodně. Úplně nejdříve pravidla: Vy nevíte, co nevíte. Nevíte, kdy se to stane. Věděli jste, že tu některé z vás potřebujeme udržet po velmi dlouhou dobu? Je to proto, že jste ještě nedokončili to, co jste začali. Pro vás ostatní potřebujeme přechod dříve nebo později, abyste následovali svůj vlastní plán. Potřebujeme vás brzy na novém místě na planetě - mladé. Potřebujeme, aby se vaše Akášické znalosti brzy probudily a abyste pokračovali v rozvíjení toho, co rozvíjíte teď, protože budete mít energii mládí.

Potřebujeme, abyste dosáhli určitého věku, abyste mohli vést úřad, přesně jak jste si to naplánovali. Potřebujeme vás mladé z dalších důvodů, které by vám měly být naprosto zřejmé, když o tom přemýšlíte z našeho hlediska. Takže, vy nevíte, kdy odejdete. Odhoďte stranou strach z tohoto přechodu, abyste pochopili důvody, které jsou hluboké a které jste pomohli vytvořit, když jste byli na mé straně. Ten správný probouzecí proces pomáhá rozhodnout, kdy hodláte převést energii a projít opět přechodem.

Chci vám dát atribut, o kterém jste možná nepřemýšleli. Smrt je obávaná. Ve fyzickém smyslu máte neuvěřitelnou vůli přežít. Poslední věcí, kterou někdo chce, dokonce i baktérie, je zemřít. Přežití vás potom tlačí k životu a nikdo jednoduše nejde vstříc smrti beze strachu. Tak to zůstane, a tak by to i mělo být. Ale je zde dar pro vás, který vám předáváme a vy o tom ani nevíte.

V okamžiku přechodu, když se vaše srdce zastaví a vy se naposledy nadechnete, jsme zde. Všichni andělé z Velkého Centrálního Slunce jsou zde také, a zažíhají světlo, které vás uklidňuje. Je to klid tak velký, že strach nemůže existovat. Ve zlomku sekundy víte, že je to tak v pořádku. Můžete tomu říkat duchovní anestetikum, ale my to nazýváme darem od Stvořitele.

Vítr Přechodu je z našeho, kvantového, pohledu nádherný. Představuje okamžik, kdy si uvědomíte, že jste hotovi s tímto životem. Trvá to jen sekundu a pak je to pryč. Pak se přesunete do procesu třídenního rozvzpomínání na to, kdo jste. Část vás je stále na planetě, část je s námi. To všechno je nádherné.

Někteří lidé prošli zkušeností blízké smrti a vysvětlili to, jak nejlépe uměli, ale všichni vyprávějí o svém návratu odlišně. Ach, Lidská Bytosti, oni z toho viděli jen kousek - viděli kousek Stvořitele, a když se vrátili zpět, vykřikli na vás: „Tomu nebudete věřit! Na chvíli jsem byl mrtvý a slyšel jsem zpěv a viděl světlo.“ Jen se jich zeptejte a oni vám to poví. Je to dar přechodu, o kterém jsme nikdy dříve nemluvili. Neexistuje žádný nepříjemný konec, Lidská Bytosti. Bolavý konec je to jen pro ty, kdo zůstávají, a nevědí, kde jste. Mají pocit, že jste navždy pryč, ale není tomu tak. Ani duše těch, které jste ztratili už před léty, drazí posluchači a čtenáři. Věděli jste, že rodiče, které jste možná ztratili, budou s vámi až do vašeho posledního dechu? Celou dobu vás drží za ruku. Toto je celek, ale je to součást nádherného multidimenzionálního systému sdružování duší. Někteří z vás vědí, že mám pravdu, protože je cítíte.

Lidské Bytosti, musíte vědět, že vaše duchovní skupina může být na několika místech současně. Tuto informaci jsme vám předali už dříve. Duše mohou být reinkarnovány někde jinde na planetě jako hmotní lidé, a zároveň být s vámi jako to, co chápete jako průvodce. Neptejte se „jak“, protože to nedává žádný smysl ve vaší realitě. Je to nádherný systém. Smrt není nepříjemný konec!

Jestliže ztratíte někoho, koho jste milovali, chci, abyste si vzpomněli na toto: Mohou se zdát nehybní a chladní a navždy pryč, ale to je pouze ve 3D a to není skutečnost. Jsou živí a v pořádku. Dívají se na vás, prosí vás, abyste viděli energii lásky, kterou představují. Neodešli.

To jsou Tři Větry pro dnešní den. Miluji vyprávění o těchto věcech, protože jsou po celou dobu blízko mě. Pracuji se všemi třemi a pracuji s nimi i teď. Ta energie, která je Kryon, je skupina. Přesně tak jako jste vy všichni, protože máte také tyto atributy. Já jsem právě teď součástí skupiny pracující s těmi ve Větru Zrození. Já také vítám ty, kteří procházejí Přechodem – právě teď. Toto je role ducha prostřednictvím Vyššího Já, které je vaše. Objevte Boha ve svém nitru. Když to uděláte, zároveň uvidíte celou nádheru toho plánu, moji drazí.
A tak to je.

KRYON
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - The Three Winds.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.