Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryon – “Demystifikace New Age

598553_304449709659606_727110155_n.jpgTento živý channeling byl přijat v Tucsonu, Arizona, 18. ledna 2014

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení, protože se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu živé komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte toto rozšířené poselství.
Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner opět ustupuje do pozadí a čistota tohoto poselství se zvyšuje. Říkám to proto, že i on zažívá rozdíly v duchovní energii při tom, co dělá již 23 let. Samotný proces channelingu se také posouvá. Jestliže je channeling opravdu otevřené poselství přicházející portálem šišinky, a jestliže to začíná podporovat energie planety, znamená to, že komunikační brána se začíná rozšiřovat. A pro něj je to jiné. Není to pro něj příjemné a dokonce i on se s tím potýká. Přichází více energie, ovlivňuje to jeho fyziologii.Ovlivňuje to to, na co je zvyklý. A dokonce pochyboval o samotném procesu, protože poselství, která nyní dostává, jsou kratší. Musejí být. Portál je větší. Mnohem více než kdy dříve je přenášeno třetím jazykem, dokonce i pozdějším posluchačům [záznamu] a těm, co toto budou číst. Je zde obsažena energie, která je multidimenzionální a přináší poselství daleko přesahující to, co je vysloveno nebo psáno, takže procházejí toto poselství právě teď, zatímco ho vy posloucháte v této místnosti. Je toho k dispozici mnohem víc, když toto otvíráme a začínáme mluvit.

Každý člověk v této místnosti i ti, kteří čtou a poslouchají toto poselství, mají svou naprosto jedinečnou životní cestu. Nikdo z nich není stejný. Mohli byste si myslet, že to může být velmi složité, ale pro Ducha tomu tak není, protože celek vás všech dohromady je spojen do jednoty. Je to skládanka, kde atributy jednoho pomáhají druhému způsoby, které ani neznáte. Pro vás je to složité, abyste měli o čem přemýšlet, ale pro nás ne. Je to jemná a laskavá energie, která má svůj důvod.

Takže, drahý léčiteli, já vím, kdo je zde a vím, kdo poslouchá a čte, pokud zažíváš problémy nebo rozdílnost v komunikaci s Duchem, teď už víš proč. Jestliže se potrubí rozšiřuje, tlak vody se může snížit, ale dodávka vody zůstává stejná. Dynamika toho, co dostáváte v podobě channelovaných informací a léčivé energie se může přizpůsobovat nečekanými způsoby. Je to proto, abyste dostali stejné nebo dokonce lepší výsledky. Vězte toto: je to navrženo tak, aby se nic nezhoršilo. Rozumíte? Tak je to navrženo. Jestliže dostáváte stejné informace skrze větší portál, potom to dovoluje takovou čistotu, jaká tu dříve nebyla. Místo toho, abyste byli zkrápěni rychlými, intuitivními myšlenkami, teď se to zpomaluje, abyste je mohli vidět a lépe využít.

2014 - nový začátek

Rok 2014 znamená novou energii a začátek povznesení schopnosti staré duše pracovat na planetě mnohem lépe než kdy dříve. Toto je ta energie, kterou jste jako stará duše vždy očekávali. Je to začátek vašeho času, ale bude to chvíli trvat a někteří z vás to ještě nepocítí, protože vaše smysly se vylaďují. Ale obecně byste všichni měli cítit, že tento rok se velice liší od roku předchozího. Měli byste být schopni se zhluboka nadechnout a říci: "Jsem tak šťastný, že je rok 2014 a že cítím ten rozdíl!" Neopakujte ale jen to, co někdo řekl, spíšepoužijte svou innate (vrozenou moudrost těla)*, svou intuici, abyste potvrdili, jak to všechno cítíte.

A tak začínáme sérii lekcí, aniž bychom o tom mému partnerovi předem řekli. Je to série o demystifikaci New Age. Během tohoto procesu se může stát, že něco z toho pro vás bude urážlivé. To se týká zvláště učitelů, kteří mají nastavení mysli, které nelze snadno změnit. Vždy učili určité věci určitým způsobem a vždy jim to fungovalo. Tak proč to teď měnit?

Dovolte mi, abych teď tyto učitele na okamžik oslovil: Moji drazí, ve staré energii, která předcházela roku 2012, bylo úplně všechno, co jste dostávali, protlačeno skrze filtr, tmavý filtr staré energie. Proto mnohé z toho, s čím jste museli pracovat, byly metafory, ne přímé informace. Vy jste je potom linearizovali a předávali to nejlépe, jak jste mohli. Nikdo to nedělal špatně. Prostě jste dělali to nejlepší, co jste mohli, s tím, co jste měli. Ale teď, když sundáte ten filtr a spatříte, o čem to ve skutečnosti je, může to pro vás být "aha" zkušenost. Prosím pochopte, že tato komunikace je určitý dar, který nezahrnuje žádné odsuzování. Naopak, je to jen pozvání, abyste otevřeli oči v nové, jasnější místnosti a řekli: "Ach, to je ale rozdíl proti tomu, co jsem učil."Oslavte novou čistotu a potom učte to, co teď vidíte.

Některé nové informace začnou objasňovat, co děláte, a mohou se velmi dobře přesunout z paradigmatu, o kterém jste si vždy mysleli, že nad ním máte kontrolu. Bude to trochu jiné. Je to jako ti, kteří nakonec uvidí vytištěná slova písně a uvědomí si, že zpívali špatná slova! Melodie zůstává stejná, ale slova jsou teď přesnější. Tak to je. Takže jste možná zpívali a učili píseň a užívali jste si ji, ale když teď otevřete zpěvník a spatříte slova, která jsou tam napsaná, řeknete: "Aj!" Takže se zhluboka nadechněte a řekněte si: "Je to v pořádku, je to v pořádku, teď už to vím lépe a budu to učit jinak a lépe!"

Docela často se budou lidské bytosti setkávat se situacemi, jako je tato a budou to překrucovat. Podívají se na svůj život a řeknou: "Dělal jsem to špatně, tudíž jsem selhal." Chápete, moji drazí, že to je učení staré energie? Tady se vědomí staré energie staví do cesty učitelům a jasnovidcům způsobem "úpravy řízení". Je to vnímání - vnímání vaší velikosti.

Ven z linearity

První věcí, kterou vám chceme dát, je že vás nabádáme, abyste zkusili odsingularizovat věci. Všechno, co máte, je lineární, protože vše musí pasovat do vašeho modelu. Řekli jsme to už dříve: Lidské bytosti žijí ve 3D a proto všechno, co vnímáte, je také ve 3D. Obecně se vždy snažíte všechno srovnat do jedné řady, aby to vyhovělo vašemu vnímání reality. Musíte být spokojeni s linearitou a zaškatulkováním všeho, s čím se setkáte. I když některé koncepty, které dostáváte od Ducha, evidentně nejsou lineární, tak je přesto musíte opět lineárně srovnat, aby vám to bylo příjemné. Anděl je JEDNOU entitou. Bůh má JEDEN hlas. Existuje JEDINÝ způsob stravování pro všechny. Existuje JEDINÝ způsob uctívání, modlení a hledání Boha. Je jen JEDINÁ správná cesta. Vy jste jen JEDEN a ten je obsažen ve vašem mozku (to poslední je opravdu legrační, jestliže jste poznali pravdu).

Je to ještě složitější. Dovolte mi, abych byl konkrétnější, abyste porozuměli, o čem mluvím. Duch vždy promlouvá k lidstvu v kódu. Jestli jste četli knihy proroctví v Bibli, tak ty verše jsou v kódu. Nostradamus napsal svá čtyřverší v kódu, aby jeho přátelé nepoznali, co dělá. Ale také on dostával svá poselství o budoucnosti v kódu od Ducha. Pravé duchovní proroctví bylo vždy předáváno ve zdánlivě metaforickém kódování, dokonce i ta nejzásadnější poselství pro planetu. Domorodé obyvatelstvo je dostávalo a předávalo stejným způsobem. Vždy přicházelo jako metafora -vždy jako metafora.

Jak může multidimenzionální Bůh mluvit k lidské bytosti, která je v jednociferné dimenzi? Odpověď zní: prostřednictvím metafor. Ty vždy byly tím kódem. Metafora znamená, že byla použita jiná slov či situace, které by vysvětlily význam na příkladu podobné situace. To napomáhá porozumění, zvláště když nemluvíte stejným jazykem. Už jste někdy komunikovali s někým, kdo znal z vašeho jazyka jen pár slov? Dělali jste pohyby, vydávali zvuky a slova, kterým rozuměl, abyste zprostředkovali skutečný význam. A Duch s vámi pracuje také takovým způsobem.

Přesto někteří učitelé, zvláště ti v daleké historii, brali tyto metafory doslovně a učili je, jako by to byla fakta. Konec konců "řekl to Bůh". Je to běžné a vy všichni to znáte. Sedm dnů, během kterých byla stvořena Země, nebylo sedmi dny. Bylo to sedm okolností shovívavé přízně, kdy věci byly stvořeny způsobem, který dává smysl - a výsledkem bylo stvoření božské planety a života na ní. Nicméně to je příklad toho, o čem teď mluvíme. Teď vidíte zdravý selský rozum ve všem, a dokážete si představit, co měl Duch opravdu na mysli. Takže teď nastal čas začít aplikovat tento zdravý rozum na to, co denně slyšíte ve svých duchovních životech, nebo co vás učili ve vaší metafyzice. Zahrnuje to obecné věci stejně tak jako jejich detaily. Nakonec to stejně jsou detaily, které vás dostanou do problémů.

Příklad

Zde je jeden malý příklad. Kdykoliv spatříte slovo krystalický nebo křišťálový spojené s něčím duchovním, ať už se jedná o mřížku, planetu nebo entitu, pochopte, že se jedná o metaforu. Znamená to, že je nositelem vibrace nebo vzpomínek. Takže například, když přijmete channeling, ve kterém je nositelem poselství křišťálový anděl, můžete to pochopit jako anděla vytvořeného z křišťálu. Potom dáte tomu andělu z kusu kamene jméno a velice brzy jej začne někdo uctívat a vy dostanete malý krystal, který bude mít křídla a bude vypadat jako anděl. Samozřejmě, že potom někdo začne channelovat křišťálového anděla, a bude na pódiu obklopený křišťály. Chápete, co říkám? To původní poselství znamenalo něco naprosto jiného. Chci, abyste začali rozumět tomu, že channelovaná poselství, dokonce i ta moje, jsou často metaforická. Vyprávějí mnohem větší příběh než jakékoliv lineární poselství - "otevírají" mysl pro srovnání mnoha jiných atributů pravdy. Proto používáme tolik podobenství.

Křišťálový anděl je tedy jakousi andělskou skupinou (všichni andělé jsou součástí "Boží polévky" a žádný nestojí samostatně), která je naplněna nastřádanými informacemi nebo vibracemi, které si pamatuje, kdo jste a možná i vaši osobní Akášu. Tato andělská přítomnost by vám mohla pomoci v potvrzení toho, co jste se naučili v minulých inkarnacích. Je to laskavý pomocník při práci s vaší velkolepostí. Nezamlouvá se vám to více než nějaký kámen s křídly?

Křišťálová planeta není vůbec žádná planeta. Je to "skladovací prostor" pro duše všeho druhu, možná součást systému inkarnace a návratu. Ale to je metafora toho, kde jsou uloženy a zapamatovány multidimenzionální věci. Tato idea "planety" je jen pro vás, protože nemáte žádnou představu skutečného multidimenzionálního kvantového skladovacího atributu. Chápete? Je to metafora.

Poselství, která vám nyní přináším v této nové energii, jsou předávána tak, aby věci vyjasnila a ne aby věci dělala složitějšími. Jestliže použijete pravidlo "hledej metaforu" na mnoho věcí, které nedávají žádný smysl, mohli byste začít lépe rozumět Bohu. Pomůže to demystifikovat jisté atributy toho, co vám bylo řečeno v minulosti.

Ano, máme detaily - klasické - ale kdybychom je předali, mohli by ublížit srdcím těch, kteří byli učeni odlišně, a to nechceme. To nechceme. Naopak, dáme vám nástroje k tomu, abyste si sami všechno prověřili - i to, čeho jste se možná "drželi" jako doktríny nebo pravdy, která se mohla velmi lišit od toho, co jste si mysleli. To je pouze jedna z mnoha věcí, o které vás žádáme.Zdravý rozum. Existoval ráj? Mohla by to být metafora pro Gaiu? Existoval mluvící had? Mohlo by to znamenat něco jiného? Věděli jste, že had je pro určité domorodé lidi poslem moudrosti? Až začnete spatřovat tu úžasnou pravdu v některých z těchto starobylých příběhů, spatříte Boží lásku o mnoho jasněji, a to začne demystifikovat mytologii okolo vás.

Oddělování

Přestaňte oddělovat věci! Chápeme, že pro lidské bytosti to je naprosto normální chování. Oddělujete proto, abyste přežili, a my jsme o tom mluvili už dříve. Řekli jsme vám, že největší rozdíl mezi starou a novou energií je v tom, že stará energie oddělovala a přežívala proto, že jste kráčeli v temnotě. Nová energie rozsvítila světlo a teď můžete vidět jeden na druhého.Neexistuje žádný důvod, abyste dnes oddělovali, protože už neexistuje strach z těch druhých. Teď je můžete vidět! Takže se místo toho sbližujte. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Stará energie přežívání bude jednou z nejtěžších věcí, které bude třeba přepsat. Podívejte se, co s tím má společného stará energie. Bojí se, že se lidé spojí dohromady novými způsoby. Poznáváte ty fráze níže?

Telefon je ďáblův přístroj.
Televize ničí dětskou mysl.
Internet je začátek antikrista.
Facebook krade sociální dovednosti mladých lidí.

Každý z těch prostředků představuje sociální revoluci, přibližuje svět. Ale stará energie přežití se jich instinktivně obává.

Chci po vás, abyste začali procvičovat sbližování takovými způsoby, jaké jste dříve nečekali - aniž byste někoho urazili, aniž byste ranili něčí srdce. A tady je příklad: Jste člověk ze západu a potkáte nějakého člověka, který má pokrývku hlavy. Proberme obvyklý proces myšlení založený na přežití.

PŘEŽITÍ: Jeho pokrývka hlavy by vám okamžitě ukázala na jeho systém víry, možná na to, odkud pochází, rodokmen jeho kultury a možná i jazyk, kterým mluví. Také vám to říká, protože o tom skutečně mnoho nevíte, že vás pravděpodobně nebude mít rád. Konec konců, vaše hlava není zahalená. Takže co uděláte? Normálně byste se vydali jinudy. Možná, že pochází z Blízkého východu? Tam je mnoho lidí, kteří nosí pokrývky hlavy. Avšak, všechno ve vašem těle, všechno, co se naučil váš mozek, jej potom od vás oddělí. Váš mozek si začne odškrtávat zdůvodňování a logiku: Nemáte nic společného. Kdybyste se spolu dali do řeči, skončilo by to špatně, protože nevěří tomu, co vy. Vy taky nevěříte tomu, co on, a on by vám nenaslouchal. Prostě následuje to, co se naučil. Vy o tom mnoho nevíte, ale vidíte jej, jak poslouchá to, co mu bylo řečeno. Vy jste osvobozeni od nošení pokrývky a on ne. Chápete? Přežívání vás rozděluje, ospravedlňuje to ve vašem starém poznání, a způsobuje, že jednáte. Vydáte se jiným směrem. To je separování - to je přežití. Bude to chtít hodně přemýšlení o tom, jak věci fungují, abyste to dokázali změnit.

Nové paradigma: Moji drazí, přemýšlejte o tomto: Potkáte člověka s pokrývkou hlavy. Vaše mysl je vzdálena přemýšlení o přežívání. Naopak, místo toho jste ve střehu, zda neexistuje něco, co byste měli společného. Jedná se o opravdové "nové přežívání", kdy intuitivně chápete, že potřebujete spojení, ne oddělování. Vaše intuice pracuje, a říká vám toto: Nosit pokrývku je realitou tohoto člověka, protože je to jeho způsob uctívání jeho vnitřního Boha. Je to jeho kultura, ale on to dělá otevřeně, abyste se dozvěděli, že věří v Boha. A stejně tak i vy! On uctívá svého Boha tak moc, že se nebojí toho, co si o něm budou myslet ostatní lidé kvůli tomu, že nosí pokrývku hlavy. Je tak trochu jako vy, v tom smyslu, že se nebojíte toho, co si myslíte. S tím mužem máte něco společného - oba milujete stejného Boha. A tady je to, co se stane dále. Věděli jste, že on čeká, že půjdete pryč? On nosí pokrývku hlavy celý svůj život a teď je ve společnosti, kde se to tak nedělá. Ví, co je běžné chování a vidí to stále znovu a znovu. Tak co uděláte? Potřeste mu rukou. Podívejte se mu do očí.Usmějte se a pozdravte Boha v jeho nitru i Boha ve vás. Máte něco společného. A ani o tom nemusíte mluvit. Dokonce s ním ani nemusíte navazovat přátelství.

Jak si myslíte, že bude reagovat? Vidí vyrovnanou osobu, která se nestará o to, jestli nosí pokrývku hlavy. Neptá se proč, prostě jen ví, že potkal příjemného, vyrovnaného člověka! Chápete, k čemu právě došlo? Nejen, že jste změnili své paradigma, změnili jste i to jeho! Možná, že odejde z toho místa méně náchylný k tomu myslet si, že ti, kteří říkají, že jsou esoteričtí, půjdou jinou cestou. Toto je začátek naprosto nových pravidel, a mohli bychom v těchto příkladech pokračovat do nekonečna. Mohli bychom mluvit o jednotlivých zemích a o tom, co mohou udělat, aby je to spojilo dohromady s použitím toho, co mají společného místo používání staré historie oddělování.

Nové paradigma bude vyžadovat jiný druh přežívání - shovívavé. Možná, že uslyšíte tyto věci v tomto channelingu a řeknete: "To je krása. To je krásný koncept, Kryone." Pak vyjdete ven a zapomenete na to. To, o co vás žádám, lidé New Age, je, abyste to praktikovali. Vyzývám vás k tomu.Vím, proč je to tak důležité - vidím totiž, co se stane. Mohu to vidět, protože jsem to viděl na jiných místech a v jiných světech. Ta možnost je tak silná, že je to jistota. Není to předpovídání budoucnosti, když řeknu, že ten potenciál je skoro 100 procentní. Je to šťastná náhoda, když řeknu, že když vyskočíte do vzduchu, dostanete se zase zpátky dolů? Ne, je to teoretická znalost toho, jak věci kolem vás fungují, například gravitace.

Začněte s novým pojetím neoddělování se od ostatních a sledujte, co se stane
. Netýká se to jen člověka s pokrývkou hlavy, týká se to i souseda, který nevěří v to, co vy. Je to o tom, čemu jste se vyhnuli; týká se to člověka, který možná přejde na druhou stranu, když půjdete kolem. Možná, že dostanete možnost toho člověka pozdravit při synchronizovaném setkání? Udělejte něco hodně překvapujícího! Srdečně ho pozdravte, myslete to vážně, a běžte dál. On o tom bude dlouho přemýšlet. Dokáže to Bůh ve vašem nitru? Odpověď zní, ano.

Moji drazí, dá to práci. Když začnete měnit to, kým jste, jak se chováte a jak reagujete na situace, začnete přepisovat pojem lidství, že? Přepíšete svou základní lidskou povahu. Je to pozvání. Nikdy dříve v historii duchovního lidství, od doby, kdy začalo osévání planety, nebyly buňky vašeho těla vnímavější k návrhům na změnu chování - co funguje a co nefunguje. Řeknu to ještě jednou: Nová rovnováha na planetě je paradigmatem vyrovnaného přežívání. Vyrovnaní jsou ti, kteří budou považováni za silné. Jsou to ti, kteří přežijí chaos změn okolo sebe. Jsou to ti, kteří přinesou na planetu mír.
* innate - bližší informace o innate se dočtete v samostatném channelingu "Záhadná innate - vrozená moudrost těla" nebo ZDE

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - "Demystifying the New Age - 1 "

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a prowww.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.