Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO JSME?

 

 

543180_328626660539830_1811972511_n.jpgKDO JSME...

 Nový článek na blogu poutnicicasem.blog.cz

Jsme bytosti RUNA - duše, které přišli na tuhle planetu zahrát si takovou kosmickou hru na lidi. Nejsme lidé. Lidé je jen obal, který jsme si oblékli, abychom se do té hry mohli opravdu do hloubky ponořit. Není možné aby duše uvěřila, že má nemocné tělo a jiná někdo jí ubližuje, pokud nezapomene na to, kdo je. Duše, tam odkud přicházejí velmi milují jedna druhou, vědí, že jsou nesmrtelné, že pocházejí všechny z jednoho zdroje, který je tvoří pro svou zábavu a vůbec možnost se v nějaké formě moci uvědomovat. Věčná NICOTA se takto baví a vytváří si mnoho úrovní bytí a nekonečně mnoho variant prožívání života. Není na tom nic divného když je zdrojem tak obrovského množství energie, že může tvořit nekonečné množství úrovní různě husté a vibrující energie, bilióny biliónů bytostí, ve kterých prožívá sama sebe. Náš maličký svět není ani patrný v tom obrovském množství rozmanitých existencí, kdy pouze nepatrná část BYTÍM vygenerovaných duší si hraje na trojrozměrný svět galaxií, vesmírů a planet a na té jedné planetce Zemi se nyní nachází asi 7 miliard bytostí v hmotných tělech a asi 7 miliard bytostí se nachází v její blízkosti na tzv. Astrální rovině, tedy v energetických tělech v době mezi jednotlivými životy. Tedy asi 14 miliard bytostí je nyní součástí kosmické hry na planetce Zemi. Přišli jsme sem v určitých skupinách a většinou se i v těchto skupinách stále v jednotlivých životech potkáváme a hrajeme si různé emocionální hry, abychom věřili, že jsme lidé, věřili, že umíráme a rodíme se, věřili, že máme nemoci a problémy, kterými se musíme zabývat. Sami jsme se rozhodli sem přijít a vyzkoušet tento druh kosmické zábavy. V podstatě slouží zušlechťování osobnosti duše, jejímu rozvoji, posílení, pochopení kosmické hry do skutečné hloubky.

Začíná to být zábavné, když už to víte. Pokud jste plně ponořeni do hry na člověka, jsou chvíle, kdy nám často tak veselo nebývá. Hru bereme někdy velmi vážně a jsme ochotní kvůli troše peněz nebo nějakého majetku nebo společenskému postavení ublížit i druhé duši.
 
Celá existence funguje na určité vibraci, hustotě a kvalitě energie. Trojrozměrný svět má určitý typ hustoty a má pomalé vibrace a čím se více blížíme k tzv. Absolutnu nebo Bohu nebo Pravdě nebo Existenci, tak je energie jemnější a hustší a vibruje rychleji, ale je stabilnější. V této části bytí jsou energie řidší a hrubší a má nižší vibrace. Ale i tyto vibrace se mohou rozdělit na energie s velmi nízkou vibrací, jako je třeba energie strachu, nenávisti, zlosti, bolesti, ponižování atd. a energie s vyšší vibrací, jako je energie zamilovaných lidí, přátelství, radosti atd. Je mnoho nádherných pocitů, které bychom mohli prožívat, které mají nádherné vibrace, ale nemáme k nim přístup kvůli naší nedokonalosti a nevyspělosti.
Na většině planet bývá tato kosmická zábava ošetřena tak, že vybraní STRÁŽCI hlídají vibrace planety na určitém stupni, aby neklesali pod tuto úroveň, ale aby si zároveň duše mohla prožít i pocity strachu, nenávisti, bolesti, ale kdykoliv už usoudí, že jí to nevyhovuje, může se zase vrátit k prožívání pocitů blaha, radosti a štěstí.
Na této planetě se stala ovšem "chyba" a vibrace planety klesly příliš pod úroveň, kdy je ještě snadné se vrátit k těmto čistým a blaženým energiím. A protože v Bytí a i v trojrozměrných světech platí zákony, že podobné přitahuje podobné, tak tyto nízké vibrace ucítili energie, které se živý utrpením a bolestí a strachem a začali experimentovat s bytostmi prožívající kosmickou hru na této planetce a přizpůsobili si je pro své účely. V podstatě ovládli každou bytost, která přijde do tohoto světa a stává se jejich otrokem. Stává se zdrojem jejich živin - energií utrpení. Experimentují s genetikou těla, aby se dobře ovládala, vytvořili systém programů, který ovládá lidi. Využívají vesmírné zákony ve svůj prospěch a lidé tím stále více trpí a neví proč. Pokud je některý program velmi silně využíván jedincem i velkou skupinou lidí, vytvoří se ještě i skupinové pole tohoto programu, které ještě více zesílí jeho účinnost a ještě zesílí víru lidí v něj. Začíná mít tedy na lidi nakažené tímto programem obrovskou moc a bez pochopení a uvědomění si několika věcí nemají v podstatě šanci si to vůbec uvědomit a osvobodit se z nich. Jsou z nich otroci, se kterými může být manipulováno dle libosti otrokářů. Jsou to například programy: že kdo je bohatý, tak je podvodník a lhář, jablko nepadá daleko od stromu, děti jsou podobni rodičům, nemuselo by to tak být, ale ten program tuto myšlenku velmi posiluje a utvrzuje. To dokazuje to, že bytost není svobodná už v momentě svého narození.
NEJLEPŠÍ OTROK JE TAKOVÝ, KTERÝ NEVÍ, ŽE JE OTROKEM.
A to se děje právě nyní, právě na této planetě a právě tobě. Pokud si to neuvědomíš, nepřiznáš si to a nezačneš s tím něco dělat, tak to tak bude ještě další tisíce a tisíce let. Neskončí to smrtí, protože žádná smrt není. Jenom tělo přestane fungovat, ty prožiješ odumření těla jako duše, která prožívá život stále jako duše a přijdeš jen do jiné úrovně planety, pro lidi neviditelné a tam zas budeš čekat na jiné tělo. Ale stejné věci, které prožíváš na Zemi jako člověk, prožíváš i v čekárně na nové tělo. Nic se nezmění, dokud se nezměníš ty. Stále dokole. Otrokáři, můžeme jim říkat dravci (tak je nazývají jasnovidní šamani, kteří o nich vědí velmi mnoho), podle toho jaký mají hlad zvyšují utrpení lidí na zemi - vyvolávají války, hlad, politické a ekonomické převraty, celý vývou lidí řídí oni. Jen na duších inkarnovaných do lidských těl je, jak dlouho si to nechají líbit a kdy s tím již začnou něco dělat. Některé bytosti na planetě to všechno vědí, ale nemohou nikoho nutit ke změně, když o ni nestojí. Pozorují, jak lidé jako ovce poslušně ze sebe nechávají dělat otroky a překvapuje je, že je to baví. Přece každý, když se jen trošičku zastaví, tak musí vidět, že se děje něco divného.
Jak je možné milovat své dítě a zároveň ho bít? To nemá žádnou logiku?
Jak je možné, že někdo je bohatý a někdo nemá ani na rohlík?
Jak je možné, že se rodí nemocné děti? Je to normální?
Jak je možné, že někdo je hodný, dobrosrdečný, pomáhá hodně lidem a najednou ještě mladý má rakovinu? Není to divné?
Proč jsou mladí, zdraví lidé často nervózní a zlí? Vždyť by měli být šťastní, že jsou mladí, zdraví, mají před sebou část života, kterou mohou udělat krásné věci? Bývá to tak?
Všechno tohle dělají programy, které nás ovládají. Jsou uložené v našich energetických centrech, tj. v energetických tělech, tedy v orgánech duše. A Tady je možné s námi manipulovat a uměle vytvářet pocity utrpení, strachu, bolesti, nemocí a potom odsávat tuto energii jako lahodnou potravu pro dravce - otrokáře.
Může to vypadat neuvěřitelně, klidně je možné dál tuto pravdu přehlížet a hrát si na otroky a krmit otrokáře. Nebo je možné začít si uvědomovat, že to takto nyní na planetě Zemi funguje, a že změnit to může jen každý z nás. Tím že začne měnit sám sebe, začne odstraňovat programy ze svých energetických center, začne přemýšlet o tom, co kolem sebe vidí, objeví v sobě tu touhu duše se zase stát tím kým doopravdy byla a je. Nádhernou, dokonalou, zdravou, silnou a milující bytostí, která není obětí nikoho a ničeho, ale je samostatná, může ve svém životě prožívat to co se jí líbí, může dělat to co se jí líbí, je nesmrtelná, tedy není třeba se bát, že když přijdu o tělo, nebudu již existovat. Člověk získá všechno co bude chtít, v okamžiku kdy pochopí, že o nic přijít nemůže, protože není člověkem ale něčím více, součástí všudypřítomné nevyčerpatelné energie, která v sobě všechno obsahuje. Ona všechno vytvořila a vším je, není tedy možné něco nemít. Pouze úmyslné omezující programy nutí člověka této představě uvěřit.
Celé obrovské skupiny duší, které nejsou ve hmotných tělech na planetách v takovýchto kosmických hrách a nikdy v nich nebyly, nás se zájmem pozorují a čekají co uděláme. Uzavírají sázky o tom, jak dlouho jejich bratříčci a sestřičky na planetě Zemi ještě dovolí otrokářům je trápit a nevzpomenout si nato, kým doopravdy jsou. Takže je to opravdu jen na každém z nás, kdy už si řekne "Tak a mám toho dost, takto to dál nechci, musím s tím něco udělat." Takovýto život, jaký žijeme NENÍ NORMÁLNÍ, je DIVNÝ a to velmi. Hlavně proto, že Cesta za hranice MATRIXU je nesmírně jednoduchá. Každý skutečný šaman ji zná, každý senzibil a jasnovidec, který má více aktivní energetická centra, která vlastně jsou pro každou bytost tou otevřenou cestou k poznání pravdy o sobě, o tzv. Bohu, o životě a smrti, o možnosti utvářet si svůj život, dle svých představ, o skutečném pochopení bytí a osvobození se ze zajetí otroctví. Je to cesta DOMŮ, cesta k duším, které jsme opustili kvůli této exluzivní kosmické zábavě.
"Každý může být zdravý, krásný, silný, bohatý, šťastný, milovaný a dělat to, co ho bude naplňovat radostí ze života"
Duše, které jsou zlé a nebezpečné, jsou nejvíce nemocné a ubohé, je třeba se na ně dívat jako na nemocné. Ale je třeba nenechat je ničit to poslední krásné, co nám tu zbylo. Je třeba na ně pohlížet jako na nemocné a když se někdo uzdravuje, tak by neměl být moc často v kontaktu s nemocnými, protože by se mohl zase znovu nakazit.